Privacy_

Zadeva: Informacije o spletnem mestu v skladu z nacionalno zakonodajo in členom 13 Uredbe EU 2016/679

1. UPRAVLJALEC PODATKOV V skladu s čl. 4 in 24 Uredbe EU 2016/679, upravljavec podatkov je TECNOLAM Srl, s sedežem na naslovu Via Flaminia 2 / B, 61036 Colli al Metauro (PU) Italija, Tel. +39 0721 876010, e-pošta info @ tecnolamweb.com, v imenu zakonitega zastopnika podjetja pro tempore. 2. NAMEN IN PRAVNA PODLAGA PREDELAVE
Posredovani osebni podatki se bodo obdelovali v skladu s pogoji zakonitosti iz člena. 6 Uredbe EU 2016/679, za izpolnitev obrazca za zahtevo po informacijah; pravna podlaga obdelave je zakoniti interes (člen 6 (1), točka f), za registracijo v glasilo je pravna podlaga obdelave izrecno soglasje (člen 6 (1), točka a)). 3. OBDOBJE Hrambe podatkov
Zbrani podatki se bodo obdelovali z ročnimi, informacijskimi ali telematskimi orodji ob upoštevanju namenov, za katere so bili zbrani, in na način, primeren za zagotovitev njihove varnosti in zaupnosti. Osebni podatki se bodo hranili toliko časa, kot je potrebno za določeno izpolnitev prej omenjenih namenov, ob upoštevanju upoštevanja zakonskih rokov za sodno varstvo interesov uporabnika in lastnika. Zato je v skladu z določbami čl. 5 odstavek 1 pismo. e) Uredbe EU 2016/679 je hramba posredovanih osebnih podatkov odvisna od namena obdelave: za podatke o zahtevah za stik je čas hrambe največ 6 mesecev.
4. PREJEMNIKI ALI KATEGORIJE PREJEMNIKOV PODATKOV
Posredovani osebni podatki bodo posredovani prejemnikom, ki bodo podatke obdelovali kot upravljavci (člen 28 Uredbe EU 2016/679) in / ali kot fizične osebe, ki delujejo pod nadzorom upravljavca podatkov in upravljavca (29. člen EU 2016/679), za namene, navedene zgoraj v točki 2. Podatki bodo posredovani:
 subjekti, ki opravljajo storitve za upravljanje informacijskega sistema in telekomunikacijskih omrežij, vključno z e-pošto in spletnim mestom;  samostojni podjetniki, podjetja ali podjetja v okviru odnosov s pomočjo in svetovanjem;  pristojni organi za izpolnjevanje zakonskih obveznosti in / ali določb javnih organov;
Subjekti iz prej omenjenih kategorij opravljajo funkcijo upravljavca obdelave podatkov ali delujejo popolnoma neodvisno kot ločeni upravljavci podatkov. 5. PRENOS PODATKOV TRETJI DRŽAVI
Upravljavec podatkov vaših osebnih podatkov ne bo prenesel v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo. 6. NARAVA DOLOČBE IN ZAVRNITEV
Poleg podatkov, določenih za navigacijske podatke, lahko uporabnik svobodno posreduje svoje osebne podatke. Navedba podatkov je neobvezna ali potrebna, odvisno od posebnega namena, za katerega se podatki obdelujejo. Če podatkov, označenih s simbolom *, ne boste mogli dobiti zahtevanega ali uporabiti storitev upravljavca podatkov. 7. PRAVICE ZAINTERESIRANIH STRANK
Svoje pravice lahko uveljavite v členih 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Uredbe EU 2016/679, tako da se obrnete na upravljavca podatkov na info@tecnolamweb.com. Imate pravico kadar koli zahtevati od upravljavca podatkov, da dostopa do vaših osebnih podatkov, jih popravi, prekliče in omeji njihovo obdelavo. Poleg tega imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših podatkov (vključno z avtomatizirano obdelavo, npr. Profiliranjem), pa tudi prenosljivosti vaših podatkov. Brez poseganja v katero koli drugo upravno in sodno pritožbo, če menite, da obdelava podatkov, ki se nanašajo na vas, krši določbe EU Reg. 2016/679, v skladu s čl. 15 črka f) zgoraj omenjene uredbe EU 2016/679, imate pravico vložiti pritožbo pri Garantu za zaščito osebnih podatkov in s sklicevanjem na čl. 6. odstavek 1, točka a) in čl. 9, odstavek 2, točka a), imate pravico kadar koli umakniti soglasje. V primeru zahteve za prenosljivost podatkov vam bo upravljavec podatkov posredoval vaše osebne podatke v strukturirani obliki, ki se običajno uporablja in jih lahko bere samodejna naprava, brez poseganja v 3. in 4. odstavek 3. člena. 20 Uredbe EU 2016/679.

Copyright © 2020 Tecnolam | Via Flaminia 2/B 61036 Calcinelli di Colli al Metauro (PU) | Tel. 0721.876010 | P.IVA IT00665600417